Xander Optima grata

* 20. 5. 2014
Český šampion, Polský šampion, Český grandšampion
Klubový šampion, Klubový vítěz
Klubový juniorský vítěz BK ČR
Juniorský vítěz roku Rakouska 2015
Juniorský vítěz roku Polska 2015
multi CAC, ČKV
chovný 5, ZVV 1, ZOP
HD - A, spondylóza 0, ED - 0, vyšetření srdce – 0, vyšetření ledvin – 0

Xander Optima grata Xander Optima grata


majitel: Hana Liebich (Česká republika)

Őrhalmi Sebastian
Astop von Leupoldstein
Őrhalmi Romy
Edelstein Johann
Roy Rogers Havanna


Xander XanderVýznamní sourozenci:
Xerron Optima grata
Xerron Optima grata
Xanada Optima grata
Xanada Optima grata