ÚVOD & HISTORIE


Vážení přátelé a příznivci plemene boxer, vítáme Vás na internetových stránkách naší chovatelské stanice.

Založení
Chovatelská stanice OPTIMA GRATA byla založena v roce 1998 jako důsledek zapojení se Václava Novotného do chovatelské činnosti svého otce. Vznikla na základech chovatelských stanic "z Cakle" seniora Vladimíra Novotného a "Sili-tue" jeho bratra Ing. Jaromíra Novotného. Chovatelská stanice OPTIMA GRATA se tak opírá o 41 letou chovatelskou tradici a zkušnosti majitelů.

Koncepce našeho chovu
S novým názvem stanice byl započat chov s novými zvířaty a v novém vpravdě evropském stylu. Bylo provedeno více než 40 zahraničních krytí s velmi pečlivě, uvážlivě a cílevědomě vybíranými plemeníky z Německa, Francie, Belgie, Holandska, Norska, Polska, Itálie a Španělska s následnou přísnou selekcí sledující jako jednoznačný cíl produkci typově vyrovnaných jedinců pocházejících z početných a bezchybných vrhů, se silnou kostrou, správnou anatomickou stavbou těla, hlavou se širokým prostorným čenichem, výbornou a vyrovnanou povahou a v neposlední řadě dobrým zdravím. V našem chovu jsou sledovány a vyhodnocovány i takové zdravotní aspekty, které nejsou v českém chovu boxera povinné. Díky uvedené koncepci se podařilo odchovat velkou řadu velmi kvalitních a několik opravdu špičkových jedinců, čímž se chovatelská stanice OPTIMA GRATA jednoznačně včlenila mezi elitu českého chovu a její odchovy jsou žádány a hojně využívány nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Pro sestavování chovných párů jsou, jak již bylo řečeno, voleni plemeníci s předpokládanou nebo prokázanou vysokou chovnou hodnotou, pocházející z promyšlených a cílevědomě vedených chovů, nikoliv pouze podle dosažených titulů a hodnocení z výstav.

Základy našeho chovu
Základem našeho chovu byly dvě feny, vrhové sestry Olivia a Ofelia Sili-tue, dcery dnes již legendárního plemeníka a vyjímečného zlepšovatele Plata v.d.Hazenberg, odchované krevní vazbou na Jeroma v.d.Hazenberg. Témeř všechny pozdější odchovy jsou pak potomky výše uvedených sester v různých generacích.

Zásadní význam pro náš současný chov měl uznávaný plemeník Casanova Optima grata a jeho sestra Constans Optima grata, kteří se stali základem dvou hlavních krevních větví a všech našich současných odchovů. Casanovu reprezentují zejména jeho vnučky, vrhové sestry Venizie a Veggie z Kaštýlku, Constans má pokračování přes svoji dceru Anthea Optima grata a vnuka Valentino Optima grata. Kombinací obou krevních větví v různém generačním stupni je zajištěna krevní kontinuita, ucelený celkový typ a vzhled a jedinečné vlastnosti našich boxerů.

Zázemí pro chov
Naše boxery odchováváme ve speciálně upravených prostorách, tzv. porodnici a odchovně, kde je zabezpečen vysoký nadstandard jak pro matku, tak pro narozená štěňata. Při odchovu dbáme zejména na zdravý a přirozený vývoj štěňat a socializaci v rodinném prostředí. Nadstandardní chovatelský servis a pomoc novým nezkušeným chovatelům je pro nás samozřejmostí. Naši dospělí psi mají k dispozici velkou zahradu, kde mají možnost bohatého přirozeného pohybu s možností osvěžení v řece, která je součástí našeho pozemku.

V naší chovatelské, výstavní a výcvikové činnosti úzce spolupracujeme s řadou zahraničních i českých chovatelů, vystavovatelů a výcvikářů, u kterých máme jistotu vysoké odbornosti, bohatých zkušeností a přátelského soužití s boxery.

Pro zájemce...
Závěrem Vám přejeme příjemnou prohlídku našich stránek. Pokud Vás naši boxeři zaujmou, jsme připraveni na bližší kontakt, podrobnější informace, případně předvedení našich zvířat. Věříme, že jsme schopni uspokojit každého zájemce, jak ty nejnáročnější, tak i ty, kteří chtějí mít svého boxera jen tak pro sebe a na doma.

Václav Novotný